Hướng dẫn Coupon

STTHoạt độngCoupon

Đăng ký

 

1 Đăng ký thành viên 500
2 Giới thiệu bạn bè (cho mỗi email được mời). Xem chức năng giới thiệu bạn bè 10
3 Giới thiệu bạn bè (cho mỗi thành viên đăng ký). Xem chức năng giới thiệu bạn bè 100

Hoạt động chung

4 Kết bạn 3
5 Gửi tin nhắn 1
6 Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin cá nhân 20
7 Cập nhật trạng thái 2
8 Đăng nhập 1
9 Gắn thẻ vào hình ảnh 2
10 Cập nhật ảnh đại diện 3
11 Đăng đính kèm liên kết/video/hình ảnh 3
12 Đăng lên tường của một thành viên khác 2
13 Thích 1

Chuyên gia

14 Gửi một câu hỏi (Dành cho thành viên) 20
15 Giải quyết một câu hỏi (Dành cho chuyên gia) 40

Diễn đàn

16 Tạo một bài viết trên diễn đàn 10
17 Trả lời bài viết 4

Video

18 Bình luận trên video 1
19 Tạo một video 5

Media/Album

20 Tạo album hình ảnh 10
21 Bình luận trên hình ảnh 1
22 Bình luận trên album 1
23 Đăng một hình ảnh 5

Sự kiện

24 Đăng một sự kiện 5
25 Tham gia sự kiện 1
26 Gửi bình luận trên sự kiện 1
27 Đăng một thông tin lên sự kiện 4
28 Đăng hình ảnh lên sự kiện 2

Bình chọn

29 Tạo một bình chọn 5
30 Bình luận vào bình chọn 2

Nhóm

31 Tạo một nhóm 10
32 Tham gia nhóm 10
33 Tạo một thảo luận trong nhóm 3
34 Trả lời một thảo luận trong nhóm 2
35 Được nâng cấp thành viên trong nhóm 10
36 Đăng hình ảnh của nhóm 3

Tạo quảng cáo mới

Hãy điền các thông tin và gửi về cho chúng tôi

Nội dung quảng cáo của bạn

Tạo chiến dịch quảng cáo

Vị trí*

Cộng đồng 60.000 VND / Ngày
Việc làm 50.000 VND / Ngày
Thư viện 30.000 VND / Ngày
Hỏi đáp 30.000 VND / Ngày
 • 0 VND

Thông tin liên lạc

Hoàn tất thông tin

Hãy kiểm các thông tin và gửi về cho chúng tôi
 • Chọn nhà cung cấp web

 • Chọn nhà cung cấp web

 • Cộng động - 60.000 VND / Tuần

 • 26/08/2014

 • 30/08/2014

 • 5.000.000 VND

 • Bùi Ngọc Vinh

 • vinhbui@gmail.com

 • 0905789123

 • Image
 • Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu tạo quảng cáo

 • Thông tin của bạn sẽ được ban điều hành VHN tiếp nhận và liên hệ trong thời gian sớm nhất.